PRINCIPALS SERVEIS QUE OFERIM A LLORENS ISBERT, SL

En la nostra empresa de gestió de residus, ens especialitzem en la gestió integral de residus, abordant tant residus perillosos com no perillosos. Ens comprometem a promoure pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, prioritzant el reciclatge i la reutilització de materials sempre que sigui possible.

Oferim serveis que inclouen la recollida, transport i tractament de residus perillosos i no perillosos, assegurant la seva disposició final de manera responsable i complint amb totes les normatives ambientals pertinents. A més, ens encarreguem del reciclatge de diversos materials, contribuint així a la reducció de la petjada ambiental.

Selecciona el servei a continuació per a més informació…

GESTIÓ DE RESIDUS

RECICLATGE D’EXTINTORS

LLOGUER DE CONTENIDORS