Llorens Isbert S.L és una planta de transferència de residus banals, inerts i no especials situada al Polígon Industrial d’Igualada (Barcelona), al carrer d’Alemanya 25.

Autoritzada per la Generalitat de Catalunya com a gestor autoritzat. Planta de recollida de fons de destilació de disolvents halogenats i no halogenats

Va ser fundada fa més de 30 anys pel senyor Ramon Llorens i va ser heretada a Francisco Llorens (el seu fill) fins a passar a Ramon Llorens Isbert (propietari actual), dedicant-se a l’activitat de recollida i emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos.

Actualment, l’empresa presta serveis de gestió de residus perillosos i residus no perillosos, reciclatge d’extintors i servei de neteja per a entitats públiques i privades… Ens caracteritzem per oferir un servei àgil i eficient, algo que valoren molt els nostres clients pel fet que això els permet realitzar una producció contínua.

Residus Llorens