La caducitat d’un extintor ve condicionada a diversos factors, entre ells la seva vida útil que sol ser de 20 anys, la seva efectivitat i seguretat a l’hora de donar-li ús. A Llorens Isbert, independentment del seu estat, admetem tot tipus d’extintor caducat per al seu procés d’eliminació. Rebem de qualsevol part d’Espanya i rodalia…

Com es gestiona el reciclatge d'extintors caducats a Llorens Isbert?

1. Es comença primer per l'extracció de l'agent extintor(pols ABC, aigua, escuma, CO2...) amb ajuda d'una màquina especial, és summament important cerciorar-se que no continua expulsant aquest agent.

2. Quan estigui l'extintor sense pressió, es procedeix a desmuntar, separar i classificar els seus components(mànegues, tubs, casc, etc...).

3. Finalment, s'acaba d'extreure les restes de l'agent extintor que quedin i es recicla el tanc.

4. Per a concretar la gestió de reciclatge, procedim a efectuar i enviar el degut certificat de reciclatge d'extintors.