Reciclatge d'extintors
Reciclatge d'extintors caducats vells
Reciclatge d'extintors caducats

RECICLAtgE D'EXTINTORS CADUCAtS

Per què és fonamental reciclar extintors vells i/o caducats?

 

La caducitat d’un extintor pot ser causada per diversos factors, com la vida útil del dispositiu (que sol ser de 20 anys) o la seva efectivitat i seguretat en l’ús. 

És important tenir en compte que l’ús d’extintors caducats o en mal estat pot ser perillós. Quan un extintor no està en condicions òptimes de funcionament, pot fallar en el moment de necessitat o fins i tot causar danys a les persones o al seu entorn. Així mateix, poden fer que l’incendi es propagui més ràpidament o que sigui més difícil de controlar.

Per aquest motiu, és fonamental eliminar els extintors caducats de manera adequada i responsable. A Llorens Isbert, oferim serveis de reciclatge d’extintors caducats per garantir la seguretat i la sostenibilitat en la gestió d’aquest tipus de residus.

Independentment de l’estat, acceptem tots els tipus d’extintors caducats a la nostra instal·lació per al seu procés de reciclatge. Rebem de qualsevol part d’Espanya i Europa…

Reciclatge d'extintors caducats

Com reciclar extintors vells i extintors caducats segons Llorens Isbert?


 


Quins tipus d’extintors es reciclen a Llorens Isbert?


Si encara no saps on portar els extintors caducats per al seu reciclatge i quins tipus d’extintors es poden reciclar, et deixem la següent taula informativa segons el tipus d’incendi:

Foc de classe A

Extintor d’aigua, extintor de pols química, extintor escumogen

Extintors efectius contra focs en materials sòlids com plàstic, paper, cartró, tèxtils, fusta…  

Foc de classe B

Extintor de pols química, extintor escumogen, extintor CO2

Extintors efectius contra focs en materials líquids inflamables com pintures, petroli, gasolina…

Foc de classe C

Extintor de pols química, extintor CO2

Extintors efectius contra focs en gasos inflamables com ara gas natural, butà, propà, hidrogen…

Foc de classe D

Extintor de pols química seca especial

Extintors efectius contra focs en metalls combustibles com alumini, magnesi, titani, sodi…

Foc de classe K

extintor d’acetat de potassi

Extintors efectius contra focs en olis i greixos de cuina…

Focs elèctrics

extintor de pols química, extintor de CO2, Extintor halogenat

Extintors efectius contra focs en aparells electrònics/electrodomèstics com carregadors, aires condicionats, ordinadors, estufes elèctriques…

Empresa col·laboradora de:

sistemas de protección contraincendios de Cataluña
Agència de residus de catalunya

+ 10 anys d’experiència

Gestor autoritzat per la ARC per reciclar extintors des de 2012

CODI  E-82.94