Lloguer i transport de contenidors i compactadores per a emmagatzematge de residus industrials, residus de brossa, contenidors de runa d’obres, contenidors per reciclatge… 

  • Contenidors de 5 a 12m³ ideals per a residus de runa d’obras, residus de basura, ferralla, entre altres residus industrials…

  • Contenidors de 30m³ per a residus de brossa, residus industrials, residus especials, reciclatge d’extintors…

  • Compactadors de 20m³ utilitzats per a l’emmagatzematge de cartró, plàstic, brossa…

  • Contenidors banyera ideals per a grans obres de construcció i reciclatge d’extintors.

  • Contenidors especials fets a mida i condicionats segons el residu a gestionar.