Servicios Gestión de Residuos Igualada
compactadora residus Igualada
gestión de residuos

 

Residus no perillosos

Gestió de residus de brossa, gestió de runa, reciclatge de paper, reciclatge de cartró, reciclatge de plàstic, reciclatge de material informàtic, fusta, residus terrosos, residus líquids no corrosius, residus de sals minerals, reciclatge extintors, residus de pell curtida, residus de pintura, entre d’altres…

gestión de residuos

 

Residus Perillosos

Dissolvent halogenat i no halogenat, RAEE’S, piles i bateries de tot tipus, líquid anticongelant, ferralla, fluorescents, residus corrosius, bidons que han contingut matèries tòxiques, material informàtic, entre d’altres…

gestión de residuos peligrosos

 

A la nostra instal·lació, ens esforcem per a garantir la seguretat i l’eficiència en la gestió de residus. A més, treballem per a minimitzar l’impacte ambiental de la gestió de residus, promovent el reciclatge i la reutilització de materials.

Oferim un servei personalitzat als nostres clients per ajudar-los a trobar la solució adequada per a les seves necessitats de gestió de residus. Estem a la seva disposició per respondre a qualsevol pregunta o inquietud que puguin tenir sobre els nostres serveis de transport, emmagatzematge i gestió de residus.

Gestor Autoritzat Nº E-82.94