camiones gancho residuos
Camions recollida residus
camions de residus

Transport de Residus

Comptem amb una flota de camions per a l’oportú transport i transferència dels residus, permetent com a resultat una gestió eficaç:

  • Camions de cadenes per al transport de residus industrials(brossa, cartrò, runa) amb contenidors de 5 a 12 m³.
  • Camions de ganxo per al transport de residus industrials per a contenidors de 20 i 30 m³ i compactadores de 18 i 20 m³.
  • Transport de residus industrials(brossa, runa, plàstic) en camions de cadenes i contenidors especials.
  • Camions autoritzats per al transport de residus especials i matèries perilloses.

Transportista autoritzat T.135