Residus Llorens

Llorens Isbert S.L és una planta de transferència de residus banals, inerts i no especials situada al Polígon Industrial d’Igualada (Barcelona), al carrer d’Alemanya 25.

Autoritzada per la Generalitat de Catalunya com a gestor autoritzat. Planta de recollida de fons de destilació de disolvents halogenats i no halogenats

Va ser fundada fa més de 50 anys pel senyor Ramon Llorens i va ser heretada a Francisco Llorens (el seu fill) fins a passar a Ramon Llorens Isbert (propietari actual), dedicant-se a l’activitat de recollida i emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos.

L’any 2008, l’equip de socis va decidir investigar altres mètodes de reciclatge, llavors un client de l’empresa els comenta sobre la possibilitat de tractar els extintors caducats de manera que es poguessin valoritzar els seus elements i parts. L’empresari i propietari, davant aquesta viable proposta decideix obtenir els permisos per començar amb la nova activitat.