Instal·lació i transport de contenidors i compactadors per a emmagatzematge de residus industrials, escombraries, deixalles d’obres, reciclatge… 

Contenidors de 5 a 12m³ ideals per a residus d’obras, residus d’escombraries, ferralla, entre altres residus industrials…​

Contenidors de 30m³ per a residus industrials, residus especials, reciclatge d’extintors…

Compactadors de 20m³ utilitzats per a l’emmagatzematge de cartró, plàstic, escombraries…​

Contenidors pastera ideals per a grans obres de construcció i reciclatge d’extintors.

Contenidors especials fets a mida i condicionats segons la labor a fer.