Gestió de residus a Igualada i tota la comarca… Comptem amb una excel·lent instal·lació per a l’emmagatzematge i posteriorment transferència de residus perillosos i no perillosos, entre els quals consten:

  • Paper, cartró, plàstic, pneumàtics, material informàtic, fusta, residus terrosos, residus líquids no corrosius, residus de sals minerals, runa, material informàtic, residus de pell curtida, residus de pintura, entre d’altres…
  • Dissolvent halogenat i no halogenat, piles i bateries de tot tipus, líquid anticongelant, ferralla, fluorescents, residus corrosius, bidons que han contingut matèries tòxiques, tòners d’impressora, material informàtic, frigorífics, entre d’altres…
Gestor autorizado

Gestor autoritzat N° E-82.94