Comptem amb una flota de camions per a l’oportú transport i transferència dels residus, permetent com a resultat una gestió eficaç:

  • Camions de cadenes per al transport de residus industrials amb contenedires de 5 a 12 m³.
  • Camions de ganxo per al transport de residus industrials per a contenidors de 20 i 30 m³ i compactadores de 18 i 20 m³.
  • Transport de residus industrials en camions de cadenes i contenidors especials.
  • Camions autoritzats per al transport de residus especials i matèries perilloses.
Agència de residus de catalunya

Transportista Autoritzat T.135