gestió de Residus industrials Igualada

Gestió en classificació i recollida de residus perillosos i no perillosos

ELS NOSTRES SERVEIS

Contenidors

Instal·lació i recollida de contenidors per a residus urban, industrials, runa…

Extintors caducats

Es reben tot tipus d’extintors caducats per al seu procés de reciclatge.

Camions

Recollida i transferència de residus perillosos i no perillosos.

Reciclatge

Instal·lacions per a l’emmagatzematge i valorització de residus no perillosos.

0 +
MÉS DE 50 ANYS DE SERVEI